Pliki do pobrania

ODWODNIENIA LINIOWE Z POLIMEROBETONU

Scala Plastics posiada w swojej ofercie funkcjonalne, wytrzymałe, wykonane z nowoczesnego materiału - polimerobetonu, systemy odwodnień liniowych dla każdej klasy obciążenia i dla wszystkich typów zastosowań.

Dlaczego POLIMEROBETON?

Wybór polimerobetonu do produkcji prefabrykatów wynika przede wszystkim z jego: dużej wytrzymałości mechanicznej, bardzo wysokiej odporności chemicznej (polimerobeton jest odporny na działanie wielu agresywnych substancji chemicznych), doskonałej przyczepności do materiałów konstrukcyjnych, takich jak beton zwykły, czy stal; krótkiego czasu osiągania sprawności montażowej i eksploatacyjnej - okres dojrzewania polimerobetonu to zaledwie 1 doba, podczas gdy zwykły beton dojrzewa około 4 tygodni; praktycznie zerowej nasiąkliwości, a co za tym idzie całkowitej mrozoodporności.

Dzięki dużej wytrzymałości i niewielkiej wadze kanały SCALA SELF są idealnym rozwiązaniem do odprowadzania wody deszczowej wokół domów, przed wjazdami do garaży, wokół tarasów i alejek. Kanały te są dostępne w różnych szerokościach i długościach: 1 mb i 0,5 mb. Elementy systemu łączy się na pióro -wpust. Wybór rodzaju rusztów zależy nie tylko od funkcjonalności ale i od estetyki. Korytka SCALA-SELF są dostępne w klasach wytrzymałości A15 - B125.

ODWODNIENIA LINIOWE – typ lekki

Najpopularniejszy system odwodnień lekkich, który przeznaczony jest do najprostszych zastosowań, gdzie nie występują większe obciążenia. Dzięki prostocie systemu odwadnianie, np. terenów przydomowych, nie sprawia większych kłopotów, zarówno w fazie projektowania, jak i późniejszej realizacji, gwarantując przy tym wysoką wydajność, łatwą obsługę oraz długi czas użytkowania. System zapewnia minimalne wykopy związane z instalacją.

Odwodnienia liniowe typu lekkiego klasyfikowane są do klasy obciążeń A15, stosuje się je więc do odwadniania obszarów nie narażonych na duże obciążenia, np.:

  • obszarów przydomowych;
  • ciągów komunikacji pieszej i rowerowej;
  • placów zabaw;
  • terenów wokół szkół, przedszkoli, żłobków;
  • terenów zielonych, takich jak parki czy skwery.

Elementy wchodzące w skład systemu klasy A15:

  • kanał długości 1m
  • kanał długości 0,5m
  • studzienka odpływowa z rusztem szczelinowym i koszem osadczym ze stali ocynkowanej długości 0,5m
  • zaślepka otwarta z króćcem PVC dla obu wysokości
  • zaślepka pełna dla obu wysokości

ODWODNIENIA LINIOWE – typ lekki, klasa B125

Odwodnienia liniowe typu lekkiego, mają możliwość zastosowania rusztu wykonanego z żeliwa szarego i możliwością zamocowania do kanału odwadniającego za pomocą zatrzasku. Zastosowanie żeliwa pozwala uzyskać wyższą klasę obciążenia B125, gdzie nie występują obciążenia większe niż 12,5 tony. Nowy produkt łączy w sobie atrakcyjną cenę systemu lekkiego z wytrzymałością rusztów żeliwnych.

Rodzaje rusztówScala Plastics Poland | ul. Wrzesińska 70 | 62-025 Kostrzyn Wlkp. | tel. +48 61 43 67 300 | info@scalaplastics.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone ©2012