SZPACHLA DEKARSKA
DO NAPRAW I USZCZELNIEŃ


SCALAFIX Water Stop

Szpachla dekarska do izolacji przeciwwodnych , przeznaczona do stosowania przy każdej pogodzie na podłoża suche jak i mokre. Wypiera wodę. Można stosować w trakcie padającego deszczu. Przylega do podłoża nawet pod wodą! Można stosować w kontakcie ze styropianem, styrodurem oraz innymi materiałami termoizolacyjnymi. Pozostaje plastyczny podczas aplikacji nawet w temperaturach ujemnych. Stosować wyłącznie na zewnątrz budynków.

SCALAFIX Water Stop jest tiksotropową, gotową do użycia, plastyczną masą bitumiczną w postaci pasty, wysoko modyfikowaną kauczukiem syntetycznym SBS. Zawiera najwyższej jakości włókna zbrojące oraz dodatki chemiczne umożliwiające stosowanie jej na mokre podłoża. Powłoka powstała z masy SCALAFIX Water Stop jest wodoodporna, wyjątkowo elastoplastyczna, zdolna do niwelowania nawet znacznych ruchów podłoża. Wykazuje odporność na wpływ warunków atmosferycznych, słabych kwasów i zasad, agresywnych substancji zawartych w opadach atmosferycznych i ziemi.

SCALAFIX Water Stop szczególnie nadaje się do naprawy uszkodzeń i wypełniania ubytków w pokryciach dachowych (załamań, pęknięć, szpar, pęcherzy, przecieków itp.), a także do wykonywania miejscowych uszczelnień hydroizolacji, wykonywania elastoplastycznych bezszwowych powłok hydroizolacyjnych pod ziemią, uszczelnień typu wannowego itp. Uszczelnienia wszelkich przepustów przez konstrukcje budowlane.

SCALAFIX Water Stop należy nakładać przy pomocy szpachli wypełniając uszkodzone lub przeciekające miejsca powłoką o grubości 2 mm do 5 mm. Przy podłożu wilgotnym i mokrym masę należy wcierać celem aktywacji związków chemicznych poprawiających przyczepność. SCALAFIX Water Stop można stosować na wszelkiego rodzaju podłoża, takie jak: bitumiczne, papowe, cementowe, ceramiczne, eternit, onduline, podłoża metalowe z blachy itp.

SCALAFIX

masa szpachlowa do izolacji przeciwwodnych i prac uszczelniających w budownictwie

WŁAŚCIWOŚCI

Plastyczna masa bitumiczna w postaci pasty, wysokomodyfikowana kauczukiem syntetycznym, zawiera włókna zbrojące i dodatki chemiczne umożliwiające stosowanie jej na lekko wilgotne podłoża. Powłoka powstała z masy Scalafix jest wyjątkowo elastoplastyczna, zdolna do niwelowania nawet znacznych ruchów podłoża, wodoodporna. Wykazuje odporność na wpływ warunków atmosferycznych, słabych kwasów i zasad, agresywnych substancji zawartych w ziemi.

ZASTOSOWANIE

Naprawa uszkodzeń i wypełnianie ubytków w pokryciach dachowych (załamań, pęknięć, szpar, pęcherzy, przecieków na mokrych i suchych powierzchniach itp.), do wykonywania miejscowych uszczelnień hydroizolacji, wykonywania elastoplastycznych bezszwowych powłok hydroizolacyjnych pod ziemią, uszczelnień typu wannowego itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Prace naprawcze

Oczyścić miejsce przeznaczone do naprawy i jego okolicę, usunąć piasek, liście, luźne części podłoża. W celu podwyższenia przyczepności, podłoża porowate i chłonne zagruntować .

Wykonywanie uszczelnień bezszwowych

Wszystkie kąty i naroża wyoblić wykonując tzw. fasetę korzystając z masy Scalafix. Podłoża pylące zagruntować . Należy pamiętać, że w każdym przypadku zastosowań podłoże nie może być zmrożone, oszronione ani nie mogą występować zastoiny wody.

SPOSÓB UŻYCIA

Prace naprawcze

Po wyschnięciu roztworu gruntującego nakładać masę Scalafix przy pomocy szpachli wypełniając uszkodzone miejsca grubością 2 do 5mm. Przy podłożu mokrym masę należy wcierać energicznymi ruchami w celu aktywacji związków chemicznych podnoszących przyczepność do mokrych podłoży.
Wykonywanie uszczelnień bezszwowych

Po wyschnięciu roztworu gruntującego masę nakładać najlepiej metalową pacą, starając się zachować jednakową grubość. Jednorazowo nakładać masę o grubości 2 do 3mm. Korzystniej jest nakładać dwie warstwy cieńsze niż jedną grubą. Dzięki temu eliminuje się przypadkowe niedokładności lub błędy wykonawcze.

Podczas stosowania wyrobu w wysokich temperaturach, nakładać cieńsze warstwy. Pozwala to na równomierne odparowanie rozcieńczalnika z całej grubości warstwy.

NARZĘDZIA

Paca stalowa, szpachel

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach, w chłodnych i suchych pomieszczeniach. Produkt nie jest wrażliwy na temperatury ujemne.

Okres przydatności do użycia 12 miesięcy.

WARUNKI WYKONANIA

Prace prowadzić w temperaturze podłoża i powietrza od +50C do +350C.


Scala Plastics Poland | ul. Wrzesińska 70 | 62-025 Kostrzyn Wlkp. | tel. +48 61 43 67 300 | info@scalaplastics.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone ©2012