Pliki do pobrania

Wełna mineralna ThermAttic

Informacje o wełnie mineralnej

Wełna szklana ze względu na swoje właściwości stała się najpopularniejszym materiałem izolacyjnym dachów skośnych. Wełna jest materiałem niepalnym, stabilnym wymiarowo, dźwiękochłonnym, odpornym na korozję biologiczną oraz posiada najważniejszą cechę, jest doskonałym izolatorem cieplnym.

Bez-tytu-u.png
rolka.jpg
Wełnę mineralną stosuje się do ocieplania prawie wszystkich elementów budynku,które wymagają izolacji (termicznej/akustycznej):
 
  •  dachów skośnych (np. poddasza użytkowe),
  •  stropodachów wentylowanych (poddasza nieużytkowe),
  •  dachów płaskich niewentylowanych,
  •  ścian zewnętrznych
  •  ścian zewnętrznych wykonanych w technologii szkieletowej,
  •  ścian działowych,
  •  podłóg na stropie drewnianym,
Ocieplenie poddasza jest niezwykle ważną kwestią w czasiebudowy domu, ponieważ przez źle zaizolowany i ocieplony dach możemy tracić nawet 25% ciepła. Poza tym nieprawidłowowykonana izolacja może spowodować zawilgocenie i zagrzybienie poddasza oraz drewnianej konstrukcji dachu.
 
Aby uzyskać odpowiednią izolacyjność przegrody dachowej należy zastosować odpowiednią ilość wełny. Nowe warunki techniczne wynikające z regulacji UE zaostrzają wymagania dla izolacyjności przegród, podając równocześnie planowane zmiany w perspektywie roku 2020. Spełnienie warunków dotyczących przegród polega na przyjęciu określonych rozwiązań konstrukcyjnych, zapewniających odpowiednią izolacyjność.

tabelka.png


   Opór cieplny przegrody:
                   R = d/ λ [m2 · K/W]
   gdzie:
   d - grubość przegrody lub warstwy [m]
   λ - obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału przegrody [W/m·K]
 
Przykładowo przy zastosowaniu ocieplenia o grubości 15 cm i współczynniku przenikalności cieplnej lambda 0,039
uzyskamy opór cieplny wełny R=3,85 [m²K/W]. (uwaga: po uwzględnieniu mostków cieplnych dachu opór całej przegrody będzie niższy)
 
                      R = 0,15/0,039 = 3,85 [m²K/W]
 
Jak prawidłowo wykonać izolację dachu?
WENTYLACJA DACHUROLKA-22222.jpg
Każda powierzchnia dachowa wymaga wentylacji, zarówno
w jej dolnej, jak i górnej części. Przy okapie szczeliny wentylacyjne
powinny mieć co najmniej 25mm, a przy kalenicy
powinny wynosić 5mm z obu stron kalenicy.
Brak szczeliny może spowodować skraplanie się pary wodnej
i problemy z wilgocią.
 
UKŁADANIE WEŁNY DWUWARSTWOWO
Wełna powinna być układana dwuwarstwowo tak, aby zniwelować mostki cieplne.
Pierwsza warstwa układana między krokwiami ma grubość ok. 15 cm ( w zależności od grubości krokwi). Przy czym jeśli
jest stosowana membrana paroprzepuszczalna można ułożyć taką grubość wełny jaką grubość ma krokiew. Przy pełnym deskowaniu należy bezwzględnie zachować dylatację o grubości ok. 2-5cm w zależności od długości, nachylenia i stopnia skomplikowania dachu. Należy dokładnie zmierzyć odległość między krokwiami i przyciąć wełnę tak, aby odcinki wełny były szersze o ok. 2-3 cm niż odległość między krokwiami.
Drugą warstwę należy układać w poprzek pierwszej warstwy ocieplenia. Jeśli okaże się to niezbędne, aby zwiększyć powierzchnię potrzebną do ułożenia wełny można przybić drewniane łaty do wewnętrznej strony krokwi nad danym obszarem lub obniżyć mocowanie wieszaków służących do mocowania profili metalowych do których później przykręcane będą płyty kartonowo-gipsowe (zaleca się stosowanie płyt ognioodpornych).
Ważne jest, aby „nie upychać” wełny, ponieważ może to sp owodować niepoprawną wentylację dachu.
Alternatywnym rozwiązaniemjest zastosowanie wełny o lepszym współczynniku lambda (λ), a grubości dostosowanej do wysokości krokwi.
Uwaga! Im mniejsza wartość współczynnika przewodzenia ciepła (λ), tym lepsza wartość izolacyjności.
 
daszek.png

ZABEZPIECZENIE PODDASZA FOLIĄ PAROIZOLACYJNĄ
Przed przykręceniem płyt gipsowo-kartonowych należy całe ocieplane poddasze zabezpieczyć folią paroizolacyjną, tak aby wilgoć która powstaje wewnątrz pomieszczeń nie przedostawała się do wełny. Pamiętać należy, aby zastosować ciągłą warstwę paroizolacji, żeby zminimalizować ilość pary wodnej, jaka będzie przechodziła przez sufit i ściany boczne.
Aby uniknąć nieszczelności najbezpieczniej jest kleić folię na każdym łączeniu.


Scala Plastics Poland | ul. Wrzesińska 70 | 62-025 Kostrzyn Wlkp. | tel. +48 61 43 67 300 | info@scalaplastics.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone ©2012